TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

018 – Hil dig, Frelser og Forsoner!

Vers 1
Hil dig, Frelser og Forsoner!
Verden dig med torne kroner,
du det ser, jeg har i sinde
rosenkrans om kors at vinde,
giv dertil mig mod og held!

Vers 2
Hvad har dig hos Gud bedrøvet,
og hvad elsked du hos støvet,
at du ville alt opgive
for at holde os i live,
os dig at meddele hel?

Vers 3
Kærligheden, hjertegløden
stærkere var her end døden,
heller giver du end tager,
ene derfor dig behager
korsets død i vores sted!

Vers 4
Ak, nu føler jeg tilfulde
hjertets hårdhed, hjertets kulde!
Hvad udsprang af disse fjelde,
navnet værdt* til at gengælde,
Frelsermand, din kærlighed?
(*værdigt)

Vers 5
Dog jeg tror, af dine vunder
væld udsprang til stort vidunder,
mægtig til hver sten at vælte,
til isbjerge selv at smelte,
til at tvætte hjertet rent!

Vers 6
Derfor beder jeg med tårer:
Led den ind i mine årer,
floden, som kan klipper vælte,
floden, som kan isbjerg smelte,
som kan blodskyld tvætte af!

Vers 7
Du, som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng!

Vers 8
Skønt jeg må som blomsten visne,
skønt min hånd og barm må isne,
du, jeg tror, kan det så mage,
at jeg døden ej skal smage;
du betalte syndens sold!

Vers 9
Ja, jeg tror på korsets gåde,
gør det, Frelser, af din nåde!
Stå mig bi, når fjenden frister,
ræk mig hånd, når øjet brister!
Sig: Vi går til paradis!