TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

019 – Hil dig, vor frelses Gud!

Vers 1
Hil dig, vor frelses Gud!
Støvet fra jord
bringer dig lovsangsbud
did, hvor du bor,
i alle frelstes sang,
sjælenes med himmelklang
toner og ord!

Vers 2
Hil dig, du korsets helt,
Sejren du vandt!
Vej over stjernetelt
jordkrybet fandt!
stænget var himlen før
du blev den åbne dør,
skyen som tågeslør
evigt forsvandt!

Vers 3
Hil dig, vor Himmeldrot,
du, som hver dag
ikke for tronen blot
fører vor sag,
men og i striden her
er med din arm os nær,
kløver med ordets sværd
syndends bedrag!

Vers 4
Hil dig, Gud Helligånd,
kærligheds tolk,
som her med stav og bånd
leder Guds folk
lifligt på himmelvej,
om kun vi kives ej!
Gør os tilét i dig,
kærligheds tolk!

Vers 5
Hil dig, vor lovsangs Gud!
er som dit kongebud
dybt i os lagt!
Derfor i pris fra jord
kongernes konge bor!
Sjælenes lovsangskor
står om dig vagt!