TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

017 – Herre Gud, dit dyre navn og ære

Vers 1
Herre Gud, dit dyre navn og ære
over verden højt i agt skal være,
og alle sjæle, de trætte trælle,
alt, som har mæle, de skal fortælle
Guds ære.

Vers 2
Gud er Gud. om alle land lå øde;
Gud er Gud, om alle mand var døde.
Om slægter svimler, -blandt stjernestimle
utaallig vrimler i høje himle
Guds grøde.

Vers 3
Høje hald* og dybe dal skal vige,
jord og himmel falde skal tillige,
hvert fjeld, hver tinde skal brat forsvinde,
men op skal rinde, som solen skinne
Guds rige.
(*klippe)