TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

011 – I Jesus, livskilden jeg hviler så glad

Vers 1
I Jesus, livskilden, jeg hviler så glad,
i kilden med rensende blod,
der gemt i hans hjerte, jeg synger mit kvad
og priser min frelser så god.

Kor:
Jeg lever i kilden, fornøjet og glad,
i kilden, som ej tørres ud,
og her jeg nu smager den himmelske mad,
ja, alt jeg nu har i min Gud.

Vers 2
Jeg lever i kilden, det vand, som den har
er blevet en kilde i mig
med sprudlende vand, og den flyder så klar
med evighedskraften i sig.

Vers 3
Forgæves jeg søgte i dage og år
at finde det levende vand.
Nu grønnes jeg stedse i evigheds vår
som træet ved livsfloden rand.

Vers 4
Jeg lever i kilden fra dag og til dag,
i Jesus lyksalig og rig.
De lifligste frugter af alt Guds behag
af nåde fremspirer i mig.