TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

012 – Jeg er nu på vej til Himlen

Vers 1
Jeg er nu på vej til Himlen,
hvor de frelstes skarer står,
og jeg jubler, fyldt med salighed,
til et saligt land, hvor ingen død
ej heller nat mig når.
Hvor jeg jubler vejen hjem.

Kor:
O, ære halleluja, jeg er nu på vej til himlen,
og jeg jubler fyldt med salighed.
O, ære halleluja, jeg er nu på vej til himlen,
og jeg jubler vejen hjem.

Vers 2
Jeg er nu på vej til himlen,
der er gader lagt med guld,
og jeg jubler fyldt med salighed.
der er en bolig beredt til mig
af frelseren så huld.
Hvor jeg jubler vejen hjem.

Vers 3
Jeg er nu på vej til himlen,
til et land med fred og ro,
og jeg jubler fyldt med salighed,
der de frelste skarer fra hvret land
for evigt trygt skal bo.
Hvor jeg jubler vejen hjem.