TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

010 – Hil dig vor frelses Gud!

Vers 1
Hil dig vor frelses Gud!
støvet fra jord
sender dig lovsangsbud
did hvor du bor,
i alle frelstes sang,
sjælenes åndefang!
Fyld da med himmelklang
toner og ord!

Vers 2
Hil dig, du korsets helt!
Sejren du vandt!
Vej over stjernetelt
jordkrybet fandt!
Stænget var Himlen før,
du blev den åbne dør,
skyer som tågeslør
evigt forsvandt!

Vers 3
Hil dig, vor Himmeldrot!
Du som hver dag
ikke for tronen blot
fører vor sag,
men og i striden her
er med din arm os nær,
kløver med Ordets sværd
syndens bedrag!

Vers 4
Hil dig, Guds Helligånd!
Kærligheds tolk,
som her med stav og bånd
leder Guds folk
lifligt på himmelvej,
om kun vi kives ej.
Gør os til eet i dig,
kærligheds tolk!

Vers 5
Hil dig, vor lovsangs Gud!
Kærligheds magt
er som dit kongebud
dybt i os lagt!
Derfor i pris fra jord,
kongernes Konge bor.
Sjælenes lovsangskor
står om dig vagt.