TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

FS1:130 – Lad Himlen selv fortælle

Vers 1
Lad himlen selv fortælle om hans herlighed,
lov ham, min sjæl for han har vist dig kærlighed.
Jeg bøjer mig for ham som, for at fri mig ud,
blev slagtet som et lam, min Herre og min Gud.

Vers 2
Lad mine ord forkynde din opstandelse;
den skabte jord er løst fra sin forbandelse.
For du har banet vej, af graven dik du ud,
jeg bøjer mig for dig min Herre og min Gud.