TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

FS1:129 – Lad dit Ord gå ud

Vers 1
Lad dit Ord gå ud på denne jord til folk i hvert et land.
Lad det høste frugter, sætte hjerterne i brand.
Lad det tale så vi ser vor afmagt og vor nød,
så vi ser, at du har ret, når du forkynder død.
Bøj os dybt i støvet ned, men rejs os op igen.
Lad os se at Kristus, verdens frelser er vor ven.

Vers 2
Lad dit Ord gå gennem marv og ben til hjertets mørke krog.
Lad det rense ud i os og fri os fra det åg,
som kan tunge livet ned i angst og bitterhed,
syndens magt som plager os, og gør at Gudd er vred.
Lad os da ved ordets kraft og ved din Helligånd
se at Jesus løste os fra syndens stramme bånd.

Kor 1
Herre, tag vor vilje, egoismens trods,
bøj os så din herlighed spejles klart i os.

Vers 3
Lad dit Ord gå ud på denne jord med lægedom og fred.
Lys for alle mennesker så de ser din herlighed.
Du kom til os på jorden for at sætte fanger fri.
Du løste os fra synden, fra Satans tyrani.
Kun hos dig er lægedom for syndens dybe sår,
og du favner glad hver synder, som til korset går.

Kor 1
Herre, tag vor vilje, egoismens trods,
bøj os så din herlighed spejles klart i os.

Vers 4
Lad dit Ord gå ud på denne jord til folk i hver en by.
Lad dem se at du er den, der skaber morgengry.
Du formår at give liv, hvor livet det er dødt,
give håb og glæde til den der er forknyt.
Drag os alle ind til dig og tag os i din hånd.
Lad os blive ét i dig, – én dåb, én tro, én ånd.
Lad os