TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

FS1:128 – Kære Gud i min bøn

Vers 1
Kære Gud, i min bøn,
lad min tanke hvile i løn.
Fra al stress i verden omkring
og al uro for daglige ting.
Lad din kærlighed trænge sig ind,
så at han kan forandre mit sind.
Lad os alle, som tror dit ord,
finde sammen i bøn for vor jord.

Vers 2
Giv at give med flid,
både penge, arbejde, tid
i den tjeneste, hvor jeg er sat,
så at jeg kan forvalte din skat.
Giv mig kraft  til at dele mit brød
med de mennesker, som er i nød.
Skab mig om, så jeg ligner din søn,
gør det, Herre Gud, i min bøn!

Vers 3
Tak for budskabet om,
at du ind i vor verden kom.
Ej er syndens magt absolut,
søsens kædedans har du brudt.
Og jeg ved, at en dag er jeg fri,
når al ondskab og nød er forbi.
Jeg skal opleve det, jeg nu tror,
når du nyskaber himmel og jord.