TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

FS1:127 – Kron ham, Guds offerlam

Vers 1
Kron ham, Guds offerlam, med herlighed og pragt!
Hør, Himlens hær lovsynger ham med tusind toners magt!
Min sjæl, syng med i kor om ham, som er din fred
og kron ham som din konge stor nu og i al evighed.

Vers 2
Kron ham, som gav sit blod! Knæl ydmygt for ham ned!
Se mærkerne på hånd og fod og pris han kærlighed!
Ser du de dybe sår og tornekrones spor!
Selv Himlens engle ej forstår en kærlighed så stor.

Vers 3
Kron ham, hvis kongebrud gi´r håb om fred på jord,
som driver ondskabs magter ud og sletter voldens spor.
Hans rige skal bestå, og ved hans trones fod
skal paradisets blomster små for evighed slår rod.

Vers 4
Kron vores konge stor, som leder tidens spor
og hersker med sit almagts ord i himmel og på jord!
Du fredsfyrste så skøn, forsoneren, Guds Søn,
jeg priser dig min Frelser kær, du som er evig nær!