TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

FS1:126 – Kristus er verdens lys

Vers 1
Kristus er verdens lys,
– han og ingen anden,
Født i vort mørke,
født som bror blandt brødre.
Når han er nær os,
er vor Far til stede.
Ære være Gud!

Vers 2
Kristus er verdens fred,
– han og ingen anden.
Vi, der er hans,
må elske vore brødre.
Kristus forener
i sig alle børn af Gud.
Ære være Gud!

Vers 3
Kristus er verdens liv,
– han og ingen anden.
Ofret for os
og svigtet, selv af brødre!
Frelseren lever
med sin Far, den høje.
Ære være Gud!

Vers 4
Gud er vor jubelsang,
– han og ingen anden.
Gud vil vi prise,
hellig og treenig,
Gud vil vi prise.
Gud, som er iblandt os.
Ære være Gud!