TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

009 – Er stadig og fuldkommen frelse

Vers 1
En stadig og fuldkommen frelse jeg har
i Jesus alene,
og derfor han ville,da synden han bar
med Gud mig forene.

Kor
Han frelste mig helt, halleluja!
Min fortid er under hans blod;
og golgatas strøm gør mig hvid,
ja som sne;
min fremtid er under hans blod.

Vers 2
Den byrde af skyld, som så længe jeg bar,
som tryged mit hjerte,
den sank i blodskilden, og borte den var
med dom og med smerte.

Vers 3
Han leder mig ømt, hvor min vandring går,
min kærlige hyrde.
Han skænker den fred, som verden ej forstår,
og bærer min byrde.

Vers 4
Jeg taber mig helt i hans kærlighed stor,
skønt ringe, uværdig.
Snart sjælen i Himmelens herlighed bor,
min bolig er færdig.