TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

010 – En underfuld Frelser jeg ejer

Vers 1
En underfuld Frelser jeg ejer,
men længe forstod jeg ham ej;
nu vidner jeg glad om hans sejr,
at alle må se ham som jeg.

Kor
Alle, alle skal se,
alle, alle skal se
den herlige Frelser, jeg ejer,
ham alle, alle skal se!

Vers 2
Den skønneste er han af alle,
Guds herlighedsbilled på jord,
og dog vil sin broder han kalde
mig fattig synder, som tror.

Vers 3
Når Satan mig vejen vil spærre
og spænder sit snedige garn,
jeg ved, at jeg ejer en Herre,
som hjælper sit kæmpende barn.

Vers 4
Mit liv og min kærlighed giver
jeg ham, som har elsket mig først;
af alle Guds under bliver
hans kærlighedsunder dog størst.