TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

008 – Du, for hvis almagtsord

Vers 1
Du. for hvis almagtsord
mørket på øde jord brat måtte fly;
vi beder dig, o Gud,
udvælg du sendebud,
spred evangeliet ud!
Lad dagen gry!

Vers 2
Helligånd, lys og liv
som fordum du os giv,
vækkelse ny!
Lad dine vingeslag
spores endnu i dag,
mulmet fra jorden drag!
Lad dagen gry!

Vers 3
Store Treenighed,
almagt og kærlighed,
evige lys!
Tal fra din himmelsky
trods fjenders våbengny
højt over land og by:
Der blive lys!