TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

380 – Min Frelsers navn er en klippegrund

Vers 1
Min Frelsers navn er en klippegrund,
hans løfter evig fjelde.
De glæder hjertet for hver en stund,
langt mer end jeg kan fortælle.
I klippens kløft er så trygt at bo;
thi der er salighed, fred og ro.
Her bor nu jeg, – jeg siger dig,
at her er saligt at leve!

Vers 2
Her er min tilflugt mod stormens gny,
min lyne, bjergfaste bolig.
Jeg skal ej mere for fjenden fly,
men hvile stille og roligt.
Da hver en tilflugt i verden brast,
på klippegrund stod min bolig fast.
Her bor nu jeg, – Jeg siger dig,
at her er saligt at leve!

Vers 3
Jeg bor så højt over skyld og dom
og uretfærdigheds vrimmel,
at alle fjender må vende om,
de finder aldrig min himmel.
Og mørke tanker får ingen plads
i dette fredfyldte pragtpalads.
Her bor jeg nu, – jeg siger dig,
at her er saligt at leve!

Vers 4
Her er en udsigt så skøn og vid
til hele landet, jeg ejer.
Det er mig skænket til evig tid
i Jesu fuldbragte sejr.
Her er ej sygdom, her er ej død,
og aldrig bliver her hungersnød,
Her bor nu jeg, – jeg siger dig,
at her er saligt at leve!