TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

381 – Salig den, so trygt i Herren hviler

Vers 1
Salig den, so trygt i Herren hviler,
ret som Abraham i tro og bøn;
han med håb mod håb i prøvens timer
fik Gud sin meget store løn.
Salig den, som med et trofast hjerte
vandrer stadig i sin Herres bud
og i prøvelsernes bitre smerte
trygt og stiller bier på sin Gud.

Vers 2
Den, som Gud til ære vil ophøje,
må i hjertets dyb ydmyges først;
den, som her sig dybest ned vil bøje,
skal i Jesu rige blive størst.
Husk, de mest forfulgte Jesu venner
herliggjordes gennem bitter nød.
Den, som Jesu frelse rigest kender,
først har smagt den gamle Adams død.

Vers 3
Biblens helte sig ej kunne sole
i en jordisk herlighed og pragt.
Nej, de fostredes i korsets skole
for at kende Himmerigets magt.
Siden kunne de betræde færden,
just som Herrens rette sendebud,
med en tro, der rystede hele verden
i en ydmyg ånd fra Himlens Gud.

Vers 4
Derfor sæt dit ganske håb til Herren,
frygt kun ej, du Jesu lille flok!
Om du end er fejeskarn i verden,
bliv i Gud, og du har mer end nok!
Halleluja! Hvert et prøvet hjerte
kender bedst til sejrens jubelklang
og skal snart foruden kamp og smerte
synge med i Guds og lammets sang.