TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

355 – Til kamp, til kamp for Jesus

Vers 1
Til kamp, til kamp for Jesus,
om korset samles tæt!
Løft højt hans kongebanner,
det tåler ingen plet.
Fra sejr til sejr med ære
han føre vil sin hær,
til sidst fjende segner
for Kristi herresværd.

Vers 2
Til kamp, til kamp for Jesus,
følg lurens kald til slag!
Frem til det store stævne
på herlighedens dag.
Lad modet gro med faren,
I styrke får med den;
vis, I mod fjendehæren
vil tjene ham som mænd.

Vers 3
Til kamp, til kamp for Jesus,
stå stærke blot i ham!
Her arm af kød ej klarer,
vort eget kun skam.
tag på Guds fulde rustning,
våg dag og nat i bøn!
Hvor pligt og fare kalder,
der venter jeres løn.

Vers 4
Til kamp, til kamp for Jesus!
Den strid ej bliver lang.
I dag går slagets bulder,
i morgen sejerens sang.
Til hver en ærlig stridsmand
er henlagt livets krans,
og han med ærens Konge
skal dele rigets glans.