TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

312 – Dyb, bred, hellig og mægtig

Vers 1
Dyb, bred, hellig og mægtig
flyder Golgatas strøm til mig;
frisk, rig, herlig prægtig
vokser den på sin vej.
Sjælen drikker glad og fri,
sænker livets sorg deri.
Synd, dom, mørke og død
forsvinder i livets glød.

Vers 2
Kraft, liv sundhed og renhed
fylder legme, sjæl og ånd;
her de helliges enhed
får stærkeste bånd;
her du elsker Herren frit,
ser hvad han har stridt og lidt.
Frem, frem, hellige flod!
-det er jo min Frelsers blod!

Vers 3
Tag hver evne og tænd den
med din kærligheds rene ild!
Driv dem frem og anvend dem,
alt jo hører dig til:
Midler, ære, tid og kraft,
livets ægte hjertesaft!
Du gav livet for mig,
nu giver jeg alt til dig!

Vers 4
Himlen lyser i floden,
spejler deri sin herlighed;
nu går bud over kloden,
bud om Himmelens fred.
Skøn er nådens stråleglans,
overgår al jordisk sans.
Glid frem, herlige flod,
sig verden, at Gud er god!