TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

205 – Dyb, bred, hellig og mægtig

Vers 1:
Dyb, bred, hellig og mægtig
flyder Golgatas strøm til mig.
Frisk, rig, herlig og prægtig
vokser den på sin vej.
Sjælen drikker glad og fri,
sænker livets sorg deri.
Synd, dom, mørke og død
forsvinder i livets glød.

Vers 2:
Kraft, liv, sundhed og renhed
fylder legeme, sjæl og ånd.
Her de helliges enhed
får de stærkeste bånd.
Her du elsker Herren frit, 
ser, hvad han har stridt og lidt.
Frem, frem hellige flod!
Det er jo min Frelsers blod!

Vers 3:
Tag hver evne og tænd dem
med din kærligheds rene ild!
Driv dem frem og anvend dem,
alt jo hører dig til,
Midler, ære, tid og kraft,
livets ægte hjertesaft.
Du gav livet for mig,
nu giver jeg alt til dig.

Vers 4:
Himlen lyser i floden,
spejler deri sin herlighed!
Nu går bud over kloden,
bud om Himmelens fred!
Skøn er nådens stråleglans
overgår al jordisk sans!
Glid frem, herlige flod.
Sig verden at Gud er god!