TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

311 – Der er magt i de foldede hænder

Vers 1
Der er magt i de foldede hænder,
når de foldes i bøn til vor Gud.
der er tro i de foldede hænder,
når vi holder dem fast om Guds bud.

Vers 2
Der er længsel i foldede hænder
efter salighedslivet i Gud.
Der er tryghed i foldede hænder,
når bønnen de løftes mod Gud.

Vers 3
Der e styrke i foldee hænder.
Der er kraft til at bie på Gud.
Der er hjælp i de foldede hænder,
når i forbøn de blot holder ud.

Vers 4
Jesus ser efter foldede hænder,
og han lytter til nødråbets ord,
og med myndige ord han forkynder:
Frygt kun ikke, dig ske, som du tror!

Vers 5
Og i stilhed skal hænderne foldes,
så vi venter til Gud kommer til.
Når vi løfter de foldede hænder,
da kan hjertet få sagt, hvad det vil.

Vers 6
Der er håb i de foldede hænder,
når vort sind er vendt imod Gud.
Når vi takker for hjælpen, han sender,
da er håbet forankret i Gud.