TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

310 – Beder, og i skulle få!

Vers 1
Beder, og i skulle få!
Beder, Jesus selv tillader,
at udi hans navn vi må
daglig tale til vor Fader;
bønnens Ånd vor bøn vejlede,
og vi skulle få, som bede.

Vers 2
Led, og se, du finde skal!
Når din glæde synes borte,
når du græd i tåredal,
Jesus jager tanker sorte,
lader trøstens sol oprinde;
Hvo, som leder, han skal finde.

Vers 3
Banker, og der lukkes op!
Når i dødens strid du beder,
gennem slagne fjenders trop
Jesus åben vej bereder;
nådens dør, og søde tanke,
lukkes op, når du vil banke.