TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

242 – Det er Jesus, livets kilde

Vers 1
Det er Jesus, livets kilde,
som mig skænker liv i dag,
føde, klæde, søvn og hvile,
hjælp og kraft i hver en sag.
Livets kilde, livets kilde, livets kilde,
Jesus, du er alt for mig,
mine kilder er i dig!

Vers 2
Det er Jesus, himmelsk manna,
som mig nærer dag for dag,
sjælen styrkes ved at vandre
i min Frelsers vennelag.
Himmelsk manna, himmelsk manna,
himmehls manna,
Jesus, du er alt for mig,
du mig styrer på min vej.

Vers 3
I din kærlighed jeg hviler,
den er mer end nok for mig,
verdens lyst min tørst ej stiller,
al min længsel står til dig.
Livets kilde, livets kilde, livets kilde,
Jesus, du er alt for mig,
sjælen kvæges kun hos dig.

Vers 4
Du, som tørster efter strømme,
som dig vederkvæge kan,
vend dig bort fra verdens brønde,
kom til livets klare vand!
Livets kilde, livets kilde, livets kilde,
Jesus, du er alt for mig,
mine kilder er i dig!