TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

241 – Der er solskin i min sjæl i dag

Vers 1
Der er solskin i min sjæl i dag,
bort svandt alt kuldegys,
selv jord og himmel til mig ler;
thi Jesus er mit lys.

Omkv
Der er solskin, sommersolskin,
medens fredfyldt dagens timer går
I Jesu åsyn ser jeg ind,
der er solyst i mit sind.

Vers 2
Der er lovsang i min sjæl i dag,
er strengespil for Gud,
fra hjertet stiger toner fler,
end jeg kan synge ud.

Vers 3
Der er forår i min sjæl i dag;
thi Jesus i mig bor.
I hjertets have lyder sang
blandt nådens blomsterflor.

Vers 4
Der er lykke i min sjæl i dag,
jeg sejrer ved Guds lam,
og mer, end jeg kan fatte nu,
er gemt til mig hos ham.