TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

240 – Dér er levende håb

Vers 1
Dér er levende håb,
det er ildnende dåb,
hvor vor Frelser er konge og præst.
Alt bli'r ringe og småt,
selv i kongernes slot,
mod de frigjortes jublende fest.
Alt bli'r ringe og småt,
selv i kongernes slot,
mod de frigjortes jublende fest.

Vers 2
Dér er sprudlende vand,
dér er blomstrende land,
hvor de frigjortes skare har bo.
Herre værner enhver,
som vil følge ham her,
aldrig rokkes de helliges tro.
Herre værner enhver,
som vil følge ham her,
aldrig rokkes de helliges tro.

Vers 3
Dér er lovsangen stærk,
dér erfares Guds værk,
ja, i dubet af hjerte ånd.
Himlen bindes til jord
ved det evige ord,
som befrier fra trældommens bånd.
Himlen bindes til jord
ved det evige ord,
som befrier fra trældommens bånd.

Vers 4
Kom og fyld dine kar,
du har Gud til din Far
og må drikke så meget, du vil.
Lad os komme i flok,
her er salighed nok;
for al verden det strækker jo til.
Lad os komme i flok,
her er salighed nok;
for al verden det strækker jo til.

Vers 5
Da blir viljen så ren,
da bortvæltes hver sted,
som har hindret dit virke for Gud.
Han dig hjælpe formår,
så du sejrende går
gennem verden med frelsende bud.
Han dig hjælpe formår,
så du sejrende går
gennem verden med frelsende bud.