TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

243 – Det var min Frelsers dyre blod

Vers 1
Det var min Frelsers dyre blod,
som rensede mig, som rensed mig.
Det endnu er den sunde flod,
som altid læger mig.

Omkv
Underfuld frelseskraft,
herlige sejrskraft.
Jeg forbliver i den kilde,
som flyder fuld og fri!
Underfuld frelseskraft,
herlige sejrskraft,
det blod, som renser mig!

Vers 2
I egen kraft jeg ej kan stå
på frelsens vej, på frelsens vej;
men Jesus selv vil med mig gå
og daglig hjælpe mig.

Vers 3
Det er et nådens under stort,
at jeg er frelst, at jeg er frelst;
men ét jeg ved: Guds værk er gjort,
det er for hvem som helst.

Vers 4
Nu våger han med kærlig Ånd,
bevarer mig, bevarer mig,
og ingen river af hans hånd
den sjæl, som går hans vej.