TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

229 – Tro dig igennem, håb på din Gud!

Vers 1
Tro dig igennem, håb på din Gud!
Dette er ordets herlige bud.
Stol kun på Jesus, han har dig kær,
tro dig igennem nød og besvær!

Kor
Bed dig igennem, Gud hører bøn;
elsk dig igennem, Snart får du løn;
lid dig igennem, mød hvad som helst.
Stol kun på blodet, og du bli'r frelst!

Vers 2
Tro dig igennem sukkenes dal!
Korsvejen hjemad stundom er smal;
guldet skal lutres, renses så vel.
Tro dig igennem, tænk på din sjæl!

Vers 3
Tro dig igennem tågen, du ser!
Omme bag skyen solen jo ler;
natten ej skjuler stjernernes tal.
Tro dig igennem skyggernes dal!

Vers 4
Tro dig igennem sorger og nød!
Golgata-nåden frelser fra død;
alting er fuldbragt, Ånden dit pant.
Tro dig igennem, ordet er sandt!

Vers 5
Tro dig igennem, snart når du hjem!
Løfternes stjerner leder dig frem;
hedeste tårer tørres da bort.
Tro dig igennem, rejsen er kort!