TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

230 – Vort løsen er vor tro og dåb

Vers 1
Vort løsen er vor tro og dåb,
det er vort samfunds kæde;
deraf udspringer alt vort håb,
oprinder al vor glæde;
og ordet af vor Herres mund
det er vor kirkes klippegrund,
og det er Åndens bolig.

Vers 2
Og hvad så Herrens minighed
end sukker for af Ånden,
når tro og dåb vi holder ved,
oprinder efterhånden;
thi endnu er Guds Ånd så rig,
så mægtig og miskundelig,
som første pinsedagen.