TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

228 – Stolende på løfterne, som Kristus gav

Vers 1
Stolende på løfterne, som Kristus gav,
lad din lovsang lyde over land og hav!
Pris ham, hvor du færdes,
for det liv han gav,
stolende på løfterne fra Gud!

Kor
Vi vil stole, stole fast på løfterne
fra Gud, vor Frelser.
Vi vil stole, ja, stole fast
på løfterne fra Gud!

Vers 2
Stolende på løfterne, som svigter ej,
når en storm af tvivl og frygt anfalder mig.
Ved det levende Guds ord nu sejrer jeg,
stolende på løfterne fra Gud!

Vers 3
Stolende på løfterne fra Kristus selv,
kærligheden strømmer som en mægtig elv;
sejr, hvor jeg vanker under himlens hvælv.
stolende på løfterne fra Gud!

Vers 4
Stolende på løfterne, jeg falder ej,
lyttende til alt, hvad Ånden siger mig;
stolende på ham, som er mit liv, min ven,
stolende på løfterne fra Gud!