TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

221 – Håb imod håb!

Vers 1
Håb imod håb! det vort løsen skal være
verdens og tidernes ugunst til trods;
korset, det tungeste selv, vil vi bære
tålig, som Kristus bar korset for os.

Vers 2
Håb imod håb! er det flag, der skal tones,
selv når fortabte al verden os tror;
om vi med salighed hisset vil krones,
må først med torne vi krones på jord.

Vers 3
Håb imod håb! om end verden os hader,
bør det os kristne at krybe i læ?
Om vi vil ophøjes hist af Gud Fader,
må først hernede vi sættes i knæ.

Vers 4
Håb imod håb! om fjenden kan møde
dobbelt så talstærk med brovt og med bram;
gerne med Kristus hernede vi bløde,
når vi blot hist kan ophøjes med ham.

Vers 5
Håb imod håb! om vi ærligen stride,
trods vore tab skal vi sejr til sidst.
Burde det selv ikke Kristus at lide
og gå ind til sin herlighed hist?