TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

222 – Jeg tror på dig, o Gud

Vers 1
Jeg tror på dig, o Gud,
almægtig og alvis,
med alt det skabte jeg istemme vil din pris!
Af din den stærke hånd,
udtænkt i kærlighed,
fremstod din skabning skøn,
iklædt din herlighed.

Vers 2
Jeg tror på dig; Guds Søn,
min Frelser af al nød!
Du er Guds Ord det evige, men blev dog kød.
Som menneskenes søn
du døden for os led,
ved kraftens højre er
du nu i herlighed!

Vers 3
Jeg tror på dig Guds Ånd,
som indgav skriftens ord,
og fylder vore hjerter helt, vor Trøster stor.
Du åbner sjæl og sans
for sandheds rene glans,
ved dig bor Jesus selv i mig,
og jeg er hans.

Vers 4
Jeg tror på skriftens ord
i al dets hellighed;
det viser mig den rette vej salighed.
Det er min mad, min kraft;
og er i tvivl jeg bragt,
så står jeg fuldt og fast på det,
som Gud har sagt.