TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

220 – Har du prøvet at tro på din Frelser

Vers 1
Har du prøvet at tro på din frelser,
når dit hjerte var tynget og træt?
Har du kendt, at ved troen på Jesus
bliver livet og vandringen let?

Kor
Ja, jeg har prøvet at tro på Jesus
og jeg har fundet, han hjælpe kan.
Hvad ingen andre i verden kunne,
det både ville og kunne han.

Vers 2
Har du prøvet at følge hans fodspor
for at søge dit evige gavn?
Har du set, at hvad før var umuligt,
kan du gøre i tro på hans navn?

Vers 3
Har du prøvet, når djævelen frister,
da i troen at stå ham imod?
Har du set, at ved troen på Jesus
er din dødsfjende trådt under fod?

Vers 4
Har du prøvet, at vandre med Jesus,
når de andre det vovede det ej?
Har du prøvet alene blandt mange
ham at følge på lydigheds vej?

Vers 5
Har du prøvet, trods alt, hvad du føler,
dig at klynge i tro til hans ord?
Har du smagt af den himmelske glæde,
som han skænker til alle, der tror?