TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

203 – Herre Jesus, du har givet

Vers 1
Herre Jesus, du har givet
løfter, vi ej fatte kan,
løfter om en kraft i livet,
som er over al forstand!

Vers 2
Kraften er din Ånd fra oven,
kærligheds og visdoms ånd;
han, som står mod syndeloven,
bryder kødets stærke bånd.

Vers 3
Og med løftet ord du sender:
Denne kraft tilhører dig!
Blot i tro jeg mig tilvender
lydigt, hvad du skænker mig.

Vers 4
Send mig da de rige strømme,
som skal lutre sjæl og sind,
som skal lutre sjæl og sind,
som for selvet skal mig tømme,
så at du kan komme ind!

Vers 5
Vær du mægtig her til stede,
giv mig pinseåndens dåb;
fyld mig med din stærke glæde,
med din trøst, dit himmelhåb.

Vers 6
Fader, du langt mere giver
end en fader her på jord!
Evig, evig tak dig være
for din Ånd og for dit ord!

Vers 7
O, men hjælp mig at modtage
dette nådens, kraftens væld,
at hver stund, ja alle dage
det må virke i min sjæl!