TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

204 – Kom, regn af det høje

Vers 1
Kom, regn af det høje,
lad jorden oplives som lilliedal,
at hvad os vor Jesus har lovet
må gives i tusindetal!
Du ville det arme, fortørrede mod
forvandle og læske
med himmelske væske
af paradisflod, af paradisflod.

Vers 2
Kom, trøster i trængsel,
kom, sansernes styrke, mit hjertes behag!
Kom, vin os at læske i angestens tørke
med himmelske smag;
så kan jeg til bønnen frimodig gå frem
og dagligen ild
som flyvende pile
til Himmelens hjem, til Himmelens hjem!

Vers 3
Kom, hellige olie,
sjælenes kræfter at salve i mig,
at hvad jeg skal tænke og gøre herefter,
må virkes ved dig,
at Åndens livsalige frugter må stå
i dejligste grøde
og dagligen døde
den onde attrå, den onde attrå!

Vers 4
Kom, due! at kærligheds varme
kan findes i inderste ånd,
lad alt, hvad dig kender, nu mere forbindes
i kærligheds bånd,
fra dig ej at vende os ud eller ind,
men redelig vandre
og aldrig forandre
det himmelske sind, det himmelske sind!

Vers 5
Vor børnerets vidne,
hjælp Abba at sige med hjerte og mund,
og tryk mig den vished at arve dit rige
i inderste grund!
Ja, vis mig, så tit du, o saligheds pant,
om Himlen erindrer,
hvor kronen den tindrer,
som Jesus os vandt, som Jesus os vandt!