TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

202 – Guds Ånd, som kom hin pinsedag

Vers 1
Guds Ånd, som kom hin pinsedag
med ild og kraft til dem,
som ventede og biede
hist i Jerusalem,
hans Ånd er evigt os til gavn,
forandres ej. Pris Jesu navn!

Kor
Guds Helligånd,
Guds Helligånd og ild,
Guds Helligånd og ild
har samme kraft i dag!
Guds Helligånd,
Guds Helligånd og ild
har samme kraft i dag!

Vers 2
I skal få kraft, var Jesuord,
når Ånden kommer ned!
Hver tunge ham lovprise skal,
hver læbe juble: Fred!
Den, som var bange bliver stærk
og hjælper frem sin Herres værk.

Vers 3
Den vaklende blir klippefast,
den svage stærk i tro.
Med helligt mod de træder frem
og slår hvert helvedbo.
Med hellig ild i sjæl og sind
de byder folk til bryllup ind.

Vers 4
Virk blandt Guds folk, Gud Helligånd!
Tænd ild i hver ogén;
lad alle få en pinsedåb
i Herrens kraft stå ren,
da underfuldt forvandles alt.
Kom nu, som hin pinse faldt!