TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

108 – O, lad mig kun høre det herlige ord

Vers 1
O, lad mig kun høre det herlige ord,
som giver mig fred i min sjæl;
ja, mind mig om ham, som kom ned til vor jord
med kærlighedsbudskab om fred.

Kor
O, lad min kun høre om Jesus,
det navn, som velsigner min sjæl;
det skænker mig hvile
i modgang og strid,
i fare det værner mig vel.

Vers 2
O, lad mig kun høre,
hvor ydmygt han bar
sit kors op på Golgatas høj,
hvor hånet, foragtet og plaget han var,
men tav under bødlernes slag.

Vers 3
O, lad mig kun høre det endnu engang,
hvor villigt han ofrede sig;
ja, sig det på ny, at i lidelsen lang
han tænkte så kærligt på mig.

Vers 4
O, lad mig kun høre
om sejren han vandt
og herligt af graven opstod,
at jeg kan mig hvile så trygt og så glad
i Jesus, min Frelser så god.