TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

107 – O, dyre Frelser

Vers 1
O, dyre Frelsersjælens
sikre tilflugtssted,
hos dig jeg finder
stille ro og fred!
Der i verdens vrimmel
bruser syndens dybe hav;
hos dig, o Jesus,

Kor
Blodet, og ja, blodet,
Jesus blod er nok for mig;
Jesus, o, min Jesus,
alt jeg har i dig!

Vers 2
Ej verdens trusler
ængster sjælen i din favn,
her kastes anker,
her er nådens havn.
Lad så fjenden rase
med sin onde pilesværm,
du med nådens skjolde
er min hjælp, mit værn.

Vers 3
Komhid, du trætte,
søg din glæde ved hans bryst!
Her ved hans hjerte
er så stille, tyst.
Her du stemmer harpen,
synger sjælens frihedssang,
her du finder hvile
evigheden lang.