TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

106 – O, du min immaunel

Vers 1
O, du min immaunel,
hvilken himmelglæde
har du gjort min arme sjæl
ved din purpurvæde!
Fjendens træske snare brast,
skønt han tænkte,
den var fast.

Vers 2
Jeg er i min Faders skød,
har i Himlen hjemme,
der er ingen synd og død
mere af fornemme;
arven får jeg vist og sandt,
har den Helligånd i pant.

Vers 3
Gud ske lov for dag, der går,
og for den, der kommer!
Dermed har vi jubelår,
evig, evig sommer;
da det sidste morgenskær
er, halleluja, os nær!

Vers 4
Op, min sjæl, til sang og fryd,
flyde glædeståre!
I hvert pulsslag harpelyd
klinge til min båre!
Dig, som kalken for os drak,
Jesus, Jesus, evig tak!