TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

102 – Jesus – det eneste

Vers 1
Jesus – det eneste,
helligste, reneste
navn som af menneskelæber er sagt!
Fylde af herlighed,
fylde af kærlighed,
fylde af nåde, af sandhed og magt.

Vers 2
Modgangen møder mig,
aldrig du støder mig
bort fra din hellige mægtige favn.
Mennesker glemmer mig,
Herre, du gemmer mig,
fast ved dit hjerte og nævner mit navn.

Vers 3
Herre, du hører mig,
Herre, du fører mig,
hvordan og hvorhen det tjener mig bedst.
Helst vil jeg bøje mig
helt vil jeg føje mig
efter din vilje, mens her jeg er gæst.

Vers 4
Du er den eneste
helligste, reneste
giv mig dit rene og hellige sind.
Frels mig fra farerne
fri mig fra snarerne
tag mig til sidst i din herlighed ind.