TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

101 – Jesus alene mit hjerte skal eje

Vers 1
Jesus alene mit hjerte skal eje,
Jesus alene derinde skal bo.
Intet på jord kan hans nåde opveje,
thi kun hos ham har min sjæl fundet ro.

Kor:
Ej må jeg sørge, og ej bør jeg klage,
Jesus min broder, er altid mig nær,
og han har lovet ved hånd mig at tage,
føre mig frelst gennem bølger og skær.

Vers 2
Jesus alene fra synden mig løste,
Jesus alene min sjæl gjorde fri,
han i mit hjerte sin kærlighed øste,
lagde sin fred og sin glæde deri.

Vers 3
Jesus alene mit liv nu tilhører,
han er min brudgom, og jeg er hans brud,
han i mit hjerte Guds vilje udfører,
han har mig klædt i det snehvide skrud.

Vers 4
Jesus alene mig styrke kan give,
skønt i mig selv jeg er ringe og svag,
han ved sit ord vil mig holde i live,
skænke mig sejr hver eneste dag.

Vers 5
Jesus alene min sjæl gennem døden
vil føre ind i den himmelske havn
borte for evigt er synden og nøden,
trygt jeg nu hviler i Frelserens favn.