TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

036 – Pris Gud, fra hvem al nåde er!

Vers 1
Pris Gud, fra hvem al nåde er!
Pris Gud, al Himlens englehær!
Pris Gud, al skabning på vor jord,
treenig Gud, på hvem jeg tror!

Vers 2
O Gud, du som er kærliged,
giv os velsignelse og fred!
Vi os befaler i din hånd,
Gud Fader, Søn og Helligånd.