TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

037 – Pris vor Gud med hellig røst

Vers 1
Pris vor Gud med hellig røst,
tjen ham med glæde hver dag!
Kom og tilbed for hans fod,
lov ham, det har hans behag!
Alle lykkelige
i hans magtes rige,
ham, som har givet os fuld forløsning,
bring ham pris!

Kor
Pris ham, syng hjerte så vel som røst!
Pris ham altid, syng af dit fulde bryst!
Hil vor Drot, som sejrede,
ham, den evigt fejrede,
Pris ham jordens ender,
hver, som frelse kender!
Herlige Himmeldrot, ærens Konge,
pris hans navn!

Vers 2
Pris hans store frelsernavn,
kron ham, som alt har fuldbragt!
Altid liflig er hans vej,
grænseløs stor er hans magt.
Lad hosianna klinge,
lad os tak ham bringe,
glædens velsignelsens rige kilde,
syng hans pris!

Vers 3
Pris vor Gud med hellig røst,
råb halleluja i kor!
Tilbed ham, lad stige op
bønnens røgoffer fra jord!
Pris ham, som os skabte,
frelste det fortabte!
Tilbed vor Skaber, ophøj ham alle!
Syng hans pris!