TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

035 – Priset være Jesus Kristus

Vers 1
Priset være Jesus Kristus,
verdens Frelser, Søn af Gud.
Du er den, som livet giver,
du guds eget sendebud.
Vi vil synge til din ære,
sangen bruser som en flod,
du, som ale folk på jorden,
frit forløste med dit blod.

Vers 2
Jesus, du er livets klippe,
dig vi trygt kan stole på,
trøst og glæde, tro og styrke
vi i dine ord kan få.
Den, som søger dig, tro og styrke
vi i dine ord kan få.
Den, som søger dig skal finde,
du vil række os din hånd.
Aldrig vi dit løfte glemmer,
du med os ved din ånd.

Vers 3
Herre, du som os indbyder
til et fællesskab med sig,
syndens byrde du os letter,
leder os på frelsens vej.
over alt på jord din kirke
skal forenes i dit navn,
gennem tid og rum vi beder:
Herre, tag os i din favn.

Vers 4
Jesus, Frelser, du er Herre
i vort liv og på vor jord.
Din er magten, din er æren,
evigt holder du dit ord.
du dit li for os har givet,
fred og frelse har du bragt,
du er med os alle dage,
som du i dit ord har sagt.