TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

034 – O store Gud, vi love dig

Vers 1
O store Gud, vi love dig
af hjertens grund evindelig!
I nåde ser du til os ned,
og evig er din miskundhed.

Vers 2
Lovsangen fra den frelste jord
sig blande med dit englekor!
Ja, Adams æt istemmer glad
kerubers og serafers kvad:

Vers 3
Du hellig, hellig, hellig er,
du, hersker over Himlens hær,
og hele jorden, vid og bred,
er opfyldt af din herlighed.

Vers 4
Du skabte himlen underskøn
og dit billed støvets søn
du styrted ånden stolt i hu,
det faldne støv oprejste du.

Vers 5
Profeters og apostles kor
med martyskaren trindt på jord
og al den ganske kristenhed
lovpriser dig for liv og fred.

Vers 6
Ja evig tak, Gud Fader from
og dig, Guds Søn, som til os kom,
dig, Helligånd, med guddomsrøst
i kirken skaber liv og trøst!

Vers 7
Du ærens drot, vor Frelser kær,
velkommen og velsignet vær!
Du lagde ned dit herredom
i kvindeskød og krybberum.

Vers 8
Vor synd du bar, vort åg du brød,
vor straf du led i korsets død;
du sejrrig af grav opstod
og dæmped dødens overmod.

Vers 9
Til Himlen åbenlyst du fór
og troner højt i englekor;
du sidder ved Guds højre hånd,
mens i din kirke bor din Ånd.

Vers 10
O Helligånd, vort hjerte kær!
Velkommen og velsignet vær!
Du steg med luetunger ned
at tale ud Guds kærlighed.

Vers 11
Du vækker op til liv og lyst
alt sandt og godt i kristnes bryst;
du samler folket i din favn
og skaber fred i Jesu navn.

Vers 12
I dig vi har Guds segl og pant
på nådens ord, at det er sandt;
du er det store guddoms-liv,
som skaber evigt lys og liv.

Vers 13
Helleluja! Vor sorg er slukt,
os eden er igen oplukt!
Halleluja! vor fryd er stor,
Guds Ånd i støvets hytte bor!

Vers 14
Halleluja! Evindelig
Gud glæde os i himmerig!
O store Gud, vi love dig
af hjertens grund evindelig!