TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

FS1:170 – Vi låste vores dør

Vers 1
Vi låste vores dør el´ve mand i flok,
men vi følte os frygtelig alene,
at Jesus kunne dø, var et kæmpechok,
ingen sa´ et ord, vore hjerter var som stene,
men da hørtes raske fodtrin og banken på vores dør.
Vi åbned´, og Maria stormed´ ind og råbte:>>hør!

Kor
Han lever, han lever, han lever!
Jesus er opstå´t igen.
Han er ikke læng´re i graven.
Nu har jeg mødt frelseren.
Han lever, og jeg skal få lov til
at gå med besked
om, at Jesus er opstå´t og lever i dag.
Der er ingen tvivl om det!<<

Vers 2
At graven den var tom, ja det ku´ vel ske,
men opstanden – nej, nej, det er helt umuligt,
jeg vil skam gerne tro, men jeg må da se,
ja, jeg må da se, ellers er det for utroligt!
Men så pluds´lig står han selv der, si´r >>Thomas, se – det er mig!
Kom – se nu, rør ved mine sår, hvis det kan hjælpe dig!<<