TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

FS1:117 – Jesus, du´ den største

Vers 1
Jesus, du´ den største på vor jord.
Jesus, jeg vil følge dine ord.
Jesus, du er hyrde for din hjord.
Jeg vil prise, prise Jesu navn.

Vers 2
Jesus, intet større navn jeg ved.
Jesus, sejer vandt for evighed.
Jesus, som udstråler herlighed.
Jeg vil prise, prise Jesu navn.

Vers 3
Jesus, du som kom til jorden ned.
Jesus, dine ord er kærlighed.
Jesus, du vil give alle fred.
Jeg vil prise, prise Jesu navn.