TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

FS1:109 – Jeg lovsynger dig

Kor
Jeg lovsynger dig, priser dit navn.
du er min Herre, du er mit liv.
Du løfter mig op, gi´r mig en tro,
Håb om en fremtid og et evigt liv.

Vers 1
Når jeg tænker på alt, du har gjort,
at du gav dit liv for mig,
ingen anden elsker li´ som du.
Jeg takker dig, min Frelser.

Vers 2
Mange mennesker vil ikk tro,
at du virkelig er til,
lad mit liv da vidne om din kraft:
At du er verdens Frelser.

Vers 3
En dag står jeg dér, hjemme hos dig,
og skal se dig, som du er.
Da er sorg og smerte ikke me´r:
En evighed i glæde.