TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

FS1:108 – Jeg har et pas i hånden

Vers 1
Jeg har et pas i hånden,
jeg fik det i min dåb,
dets stempel er fra Ånden,
med gyldigt fremtidshåb,
jeg ved, at det skal sige,
at netop i Guds rige
/:har jeg mit fædreland.:/

Vers 2
Når denne verden ender,
skal passet vises fre,
det bli´r – i troens hænder –
til adgangskortet hjem,
det hjem, hvor alt er glæde,
hvor Gud er varmt til stede
/:i frugtbar evighed.:/

Vers 3
Men også i min hverdag
har det en stærk funktion:
det minder mig om den sag,
der er min livs-mission:
at når jeg har det hele
derhjemme, kan jeg dele
/:min hverdagsrigdom ud.:/

Vers 4
Ja, passet gi´r mig frihed
til glad at dele ud
af penge, tid og nærhed
og pas-tilbud fra Gud, –
og pudsigt nok så bliver
jeg, netop når jeg giver,
/:så rig som aldrig før.:/

Vers 5
Når passet viser Riget,
så ser jeg Jesus selv
som ham, der har befriet
mig fra min frygt og gæld,
en dag skal passet brændes
og arbejdsdagen endes,
/:- jeg er i Jesus-land!:/