TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

002 – Almagts Gud, velsignet vær

Vers 1
Almagts Gud, velsignet vær!
Love vil  vi lydt din ære,
dig ophøje fjern og nær,
synge med blandt engles hære,
bøje os i støvet ned
for vor Konges herlighed.

Vers 2
Offerlam med korsets stav,
skyldfri dybt i pinen sænket,
du besejred død og grav
ved den kraft, som Gud dig skænked;
Helveds vælde, dødens magt
knust du har i støvet lagt.

Vers 3
Lad dit rige allen sted
vidt undgå med fred i følge
nu og i al evighed!
Lad på land og lad på bølge
alles knæ til evig gavn
bøje sig i Jesu navn!

Vers 4
Helligånd, dig være pris!
Gud, vor Fader, evig ære!
Jesus, Herre, lov og pris
være dig vor broder kære!
Over os din kærlighed
evig, evig varer ved!