TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

001 – Aleneste Gud i Himmerig

Vers 1
Aleneste Gud i Himmerig
ske lov og pris for sin nåde,
som han har os skænket faderlig,
at fri os af syndens våde!
På jorden er kommen stor fryd og fred,
vi mennesker må vel glædes ved
Guds yndest og gode vilje

Vers 2
Vi love, vi prise og takke dig,
al æren skal dig tilhøre
o Herre, Gud Fader i Himmerig,
for kærlighed, du os mon gøre!
Du alle ting har i vold og magt,
det alt må frem, som du har agt,
thi frygte vi ingen fare.

Vers 3
O Jesus Krist, Guds søn, Guds Lam,
som vil os Himmerig give,
du tog vor skyld og bar vor skam,
vor sjæl at holde i live;
for os du døde og opstod,
du købte os med dit dyre blod,
vor salighed est du alene.

Vers 4
O Helligånd, vor trøstermand,
som os vil sandheden lære,
hjælp os at blive i nådens stand
og leve vor Fader til ære!
Beskærm os fra djævelens falske list,
og hjælp os at tro på Jesus Krist
og blive salige, Amen!