TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

FS1:093 – Hør den mand

Vers 1
Hør den mand, der hænger på korset,
råber højt: >>Det er fuldbragt<<!
Satan mister hvad han har vundet
og han bli´r i lænker lagt
Jesus ta´r jo straffen på sig,
blodet løber ned på jorden.
Tænk, han dræbes og må slæbes
om bag gravens klippesten.

Vers 2
Vent, den mand, der døde på korset,
var jo ikke hvem som helst.
Han fortalte hele sit liv, at
den, som tror, han skal bli´ frelst.
– Jesus har selv forudsagt, at
han vil blive vakt til live
efter dødens anden nat.

Vers 3
Se, den sten, de rulled´ for graven,
er nu blevet væltet bort –
Selv bevogtningen er forsvundet.
Kristus sprængte dødens port.
Himmelvejen står nu åben!
Kom, vi går i sejrstog, for
tænk, han lever og bereder
plads til os i Himmelen.